UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA NA ULAZU U GRAD

Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca , u saradnji sa JKP „Komunalac“ , Odeljenjem komunalne policije i kompanijom PWW, u subotu je sprovelo akciju uklanjanja niskog i visokog rastinja, kao i uklanjanje divljih deponija na ulazu u grad iz pravca Poljoprivredne škole.

Akcija je podrazumevala i uređenje bankina pored puta, kao i pranje ulice čistilicom.

Juče su nadležne institucije nastavile akciju uklanjanja niskog i visokog rastinja, uklanjanje divljih deponija, uređenje bankina i jarkova pored puta kao i pranje ulice čistilicom na ulazu u grad iz pravca Bobišta.

UREDJIVANJE JAVNIH POVRŠINA