Aktiv direktora leskovačkih osnovnih škola –Mere protiv vršnjačkog nasilja

Aktiv direktora leskovačkih osnovnih škola inicirao je mogućnost sklapanja sporazuma između škola, odnosno direktora obrazovanih ustanova o preuzimanju problematičnih učenika u cilju sprečavanja vršnjačkog nasilja.

Ovaj sporazum je u skladu sa nacrtom novog zakona koji je uradilo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Prema odluci leskovačkog aktiva biće formiran Tim direktora koji će se u slučajevima nasilja takozvanog trećeg stepena sastajati i donositi odredjene mere, kaže Ilija Đorđević , rukovodilac ovog aktiva.

Tim direktora koji donosi odluku o prebacivanju učenika iz jedne u drugu školu konsutovaće i roditelje , ali njihov stav u ovom slučaju nije presudan.

Đorđević podvlači da su u skoro svim osnovnim školama na području grada realizovani projekti ,,Škola bez nasilja,, u okviru kojih su učenicima prezentovane preventivne mere i ponašanje koje ima za cilj sprečavanje sukoba i njihovo rešavanje mirnim putem.

Na ovaj način smanjen je u znatnoj meri procenat vršnjačkog nasilja, ali u slučaju da ovakve pojave učestaju Đorđević poziva i nastavnike i učenike i roditelje da se obrate školskim psiholozima, direktorima škola ili direktno Aktivu direktora.