Budžetski fond za razvoj poljoprivrede grada Leskovca raspisao konkurs za podsticajna sredstva

Budžetski fond za razvoj poljoprivrede grada Leskovca 15. jula ove godine raspisaće konkurs za dodelu podsticajnjih sredstava poljoprivrednicima.
,,U ove svrhe iz gradskog budžeta opredeljena je suma od 23 miliona devetstotina sedamdeset četiri hiljade i stošezdeset šest dinara. On je dodao da zahtev mogu podneti sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije grada pod uslovom da su imala ulaganja u opremu, mehanizaciju u oblasti stočarstva, vinogradarstva, povrtarstva ili voćarstva za nabavku novih mašina za obradu zemljištva, opremu za pčelarstvo ili podizanje novih zasada”, rekao predsednik ovog fonda Dejan Ranđelović.
Ranđelović je podvukao da maksimalni iznos koji na ime povraćaja sredstava za jednu investiciju iznosu 70.000 dinara, odnosno 30 do 50 odsto od prihvatljivih troškova, osim kod podizanja zasada gde ova cifra iznosi 100.000 dinara.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je dostaviti zahtev koji se dobija od Budžetskog fonda, kopiju lične karte,kopiju da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, kopiju namenskog računa, fiskalni isečak, otpremnicu, kopiju garantnog lista i uverenje o izmirenim poreskim obavezama prema gradu Leskovcu.