Danas u Leskovcu zasedala Gradska skupština

Pred odbornicima su se našli programi rada Ustanova kulture i zdravstva, ali i pitanja koja se odnose na funkcionisanje Centra za socijalni rad i pojedinih fondova.

Na sednici Gradske skupštine usvojeni su Programi rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad, Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju, leskovačkog Narodnog  muzeja, Narodnog pozorišta, Narodne biblioteke i ustanova kulture, odnosno Leskovačkog kulturnog centra, Doma kulture Vučje, Grdelica, Pečenjevce, Brestovac, Doma kulture roma i Sportskog centra ,,Dubočica“.

 Kako je kazao direktor Centra za socijalni rad Predrag Momčilović, ova ustanova obavlja visoko stručni rad iz oblasti socijalne zaštite stanovništva koja se odnosi kako na materijalnu, tako i na pravnu pomoć. On je izdvojio brojne aktivnosti za 2020. godinu  i u okviru njih novu uslugu hraniteljstvo za odrasle i u tom kontekstu neophodnost obuke lica za pružanje ove pomoći.Momčilović je podvukao da je prioritet za ovu godinu tesna saradnja i sa mesnim zajednicama.

Na skupštinskom zasedanju usvojen je i Predlog plana nabavki u 2020. godini, a odbornici su se pozitivno izjasnili i o Izveštaju o radu Jedinice za implementaciju projekta ,,Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Leskovca“, kao i o Izveštaju o realizaciji projekta ,,Projektovanje i izgradnja glavnog gradskog kolektora“ u 2019. godini.

Usvojen je i Predlog odluke o rasporedu sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2020. godini iz budžeta grada, a data je saglasnost i na Odluku o usvajanju zahteva po javnom pozivu za podršku mladim talentima sa teritorije grada.

Odbornici su razmotrili i usvojili i plan rada sa finansijskim planom Apotekarske ustanove u Leskovcu, Plan rada sa fnansijskim planom Doma zdravlja Leskovac, Program rada glavnog gradskog urbaniste, kao i Predlog programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede.

Pozitivna ocena data je i na  Predlog programa korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, kao i odluke koje se odnose na zaštitu javne svojine i izuzimanje zemljišta iz ove svojine uz nadoknadu fizičkih lica.