Dobrovoljni davaoci krvi morali bi imati bolji tretman , ističe u izjavi za našu televiziju sekretar Gradske Organizacije Crvenog krsta Dragan Veličković.

Veličković naglašava da Zakon o radu spominje davaoce krvi samo u smislu da mogu odmah posle dobrovoljnog davalaštva iskoristiti dva slobodna dana, ali ne spominje njihovo pravo da se ovi dani iskoriste kad radniku odgovara. Istovremeno na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti dobrovoljni davaoci sem oslobađanja od plaćanja participacije nemaju nikakva druga prava podvlači Veličković.

Veličković zaključuje da bi kroz zakonodavstvo trebalo podstaći dobrovoljno davalaštvo krvi.