Indikatori za identifikaciju žrtava trgovine ljudima

U proteklih pet godina u Leskovcu je zabeleženo 8 slučajeva trgovine ljudima i svi se uglavnom odnose na seksualnu eksploataciju, rečeno je na današnjoj dvodnevnoj stručnoj obuci pod nazivom Indikatori za identifikaciju žrtava trgovine ljudima koju je organizovao lokalni Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima.

Predstavnici Policijske uprave Leskovac, lokalnog Centra za socijalni rad, prosvetni radnici, inspektori tržišne i inspekcije rada, ali i civilnog sektora, upoznaju se sa svim indikatorima koji ukazuju na prepoznavanje osobe koja je zapravo žrtva trgovine ljudima. Obuka ima za cilj da stručnjake iz pomenutih oblasti nauči kako da prepoznaju eventualne žrtve trgovine ljudima.

,,Trgovina ljudima kao problem svetskih srazmera jednako pogađa zemlje u ekonomskoj i društevnoj tranziciji kao i industrijski razvijene zemlje. Trgovina ljudima je kompleksan društveni fenomen koji zahteva sveobuhvatni pristup problem odnosno primenu efikasnih mera na planu prevencije, suzbijanja, kažnjavanja učinilaca i zaštitu žrtve. Indikatori za identifikaciju žrtava trgovine ljudima usvojeni su 2015.godine na nacionalnom nivou sa intencijom države da ojača kapacitete u sistemu policije, socijalne zaštite, obrazovanja i edukuje što veći broj stručnjaka kako bi mogli da prepoznaju potencijalne žrtve trgovine ljudima u okruženju“, kazala je pomoćnica gradonačelnika Ana Stojković.

Na ovaj globalni fenomen nije imuna ni naša zemlja pa ni naš grad. Iz tog razloga je odlukom gradskog veća grada Leskovca 2013.godine formiran Lokalni koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima u čijem sastavu se nalaze stručnjaci iz Policije, Višeg javnog tužilaštva, Višeg suda, Centra za Socijalni rad, Doma zdravlja, Crvenog krsta i Kancelarije za mlade.

Današnja dvodnevna stručna obuka sprovodi se u Centru za stručno usavršavanje grada Leskovca, a vode je predstavnik Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima specijalni pedagog Sanja Savić i predstavnik Policijske uprave Leskovac Dejan Ristić.