Isplaćena jednokratna pomoć porodiljama

Iz budžeta grada Leskovca isplaćena je jednokratna pomoć porodiljama u iznosu od 2 miliona 170 hiljada dinara.

Jednokratnu pomoć u iznosu od 20 hiljada dinara za nezaposlene  i 10 hiljada za zaposlene, dobilo je 165 porodilja.