IZ GRADSKOG BUDŽETA ZA JKP „KOMUNALAC“ I JKP „GRDELICA“ OKO 20 MILIONA DINARA

Danas je iz gradske kase za servisiranje redovnih obaveza isplaćena suma od oko 25 miliona dinara.

Za JKP „Komunalac“ i JKP „Grdelica“ iz budžeta grada opredeljena je suma od oko 20 miliona dinara, i to na ime redovnih troškova održavanja javne higijene, zoohigijene, zelenila, javnih toaleta, česmi i slivnika i saobraćajne signalizacije.

Na ime plata zaposlenih u Turističkoj organizaciji Leskovca i Gradskom pravobranilaštvu isplaćen je iznos od 4,7 miliona dinara.

Na dan 21. 9. 2022. godine gradska kasa raspolaže sa 931.820.163 dinara. Sve prispele obaveze isplaćuju se redovno, bez dana kašnjenja.

JKP "Komunalac"JKP GRDELICA