JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRDELICA NABAVILO NOVE MAŠINE

Javno komunalno preduzeće „Grdelica“ nastavilo je sa modernizacijom voznog parka uz veliku podršku Grada Leskovca sve u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga svim sugrađanima, ali i za obavljanje svih poverenih poslova na visokom nivou.

Preduzeće je povodom nabavke novih mašina posetila zamenica gradonačelnika dr Lidija Dimitrijević koja je tada kazala:

„Reč je o novom traktoru koji će koristiti službi higijene i zelenila, kao i traktorske prikolice, dok je u toku ove godine nabavljen i električni usisivač za čišćenje ulica i trotoara, sve ukupne vrednosti 6,3 miliona dinara. Podsetiću vas da su Javno komunalno preduzeće Grdelica i sva ostala preduzeća ovog tipa u gradu dugo bila zapostavljena.

Ukupno je do sada u nabavku mehanizacije za JKP Grdelica uloženo 85 miliona dinara.“

Direktor JKP Grdelica Bratislav Cvetković je zahvalio lokalnoj samoupravi na čelu sa gradonačelnikom dr sci. med. Goranom Cvetanovićem na ulaganjima i podršci.

„Ova mašina će umnogome olakšati održavanje higijene na površinama javne namene i zelenim površinama. Mi planiramo da nastavimo da radimo na poboljšanju vodovodne mreže. U 2022. godini smo izvršili zamenu vodovodnih cevi na prelazu preko reke u selu Dadince u dužini od oko 90 metara.Zamenili smo postojeće azbestne cevi novim polietilenskim, u toku je izrada projekta izmene trase vodovodne mreže i zamene vodovodnih cevi u dužini od 13 kilometara od glavnog postrojenja u Gradištu do same Grdelice. Svrha i cilj je bolja i kvalitetnija distribucija vode i smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži.“

JKP GRDELICA