JKP VODOVOD LESKOVAC SUTRA ĆE VRŠITI RADOVE NA REDOVNOM PROLEĆNOM ISPIRANJU MREŽE

JKP Vodovod Leskovac  obaveštava svoje potrošače, da u četvrtak 06.04.2023, počinje sa planiranim radovima na redovnom prolećnom ispiranju vodovodne mreže na teritoriji grada Leskovca uključujući i 39 naseljenih mesta.

U toku realizacije ove aktivnosti u narednih 3 nedelje, može doći do minimalnog pada pritiska u sistemu tokom noći ili do blagog zamućenja vode prolaznog karaktera, kao i pojave vazduha u vodi koja se manifestuje u vidu povećane beline. Ispiranje se vrši u noćnom terminu od 23h – 05h.

Ispiranje se vrši preko hidranata na uličnoj vodovodnoj mreži, pod kontrolom stručnih lica komunalnog preduzeća, što građani mogu da vide na terenu i postojećih ispusta direktno u recipijent.

Unapred se izvinjavamo se zbog mogućih neugodnosti.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti na broj telefona Dežurne službe 016 282-569.

JKP VODOVOD