KRAJ SPOMENIKA PALIM BORCIMA U RATOVIMA OD 1990. DO 1999. GRADSKI ODBOR SRPSKE STRANKE ZAVETNICI ORGANIZOVAO JE POLAGANJE CVEĆA

Ratni veterani ne smeju biti na društvenoj margini, kazao je u ime ove stranke Saša Stojanović.On je podvukao da je sa teritorije Jablaničkog okruga u poslednjem sukobu 1999. godine bilo mobilisano 12.500 građana i da se to nikako ne sme zaboraviti.

On je dodao da se moraju stvoriti socijalni i ekonomski uslovi za poboljšanje sveukupnog položaja veterana i njihovih porodica koje žive u nezavidnim uslovima,

Besplatno školovanje i lečenje  dece boraca i članova njihovih porodica , kao i druge beneficije su nešto što bi doprinelo poboljšanju loše socijalne situacije zaključio je Stojanović.