KULTURNI CENTAR U MEDVEĐI POSTAO JE SREDIŠTE OKUPLJANJA DECE I OMLADINE U OVOM MESTU

U saradnji sa osnovnom i srednjom školom u ovoj kulturnoj ustanovi održavaju se mnoge uzložbe, predstave i muzički programi čiji su akteri učenici.

Kako kaže direktor Kulturnog centra u Medveđi Nebojša Jakšić posebno raduje činjenica da ovi programi privlače pažnju ne samo njihovih vršnjaka, već i ostale publike čime se u punoj meri doprinosi sveukupnoj edukaciji.

On zaključuje da poseban doprinos u realizaciji repertoara daje KUD ,,Vez –Razigrano kolo“ , ali i dramska sekcija koja obradom istorijskih tema doprinosi upoznavanju javnosti sa našom tradicijom i kulturom.