NAČELO RODNE RAVNOPRAVNOSTI OSNOVNI JE ČINILAC RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK

Rodna ravnopravnost podrazumeva ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, ravnopravan tretman, položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.

Rodna ravnopravnost ostvaruje se, unapređuje i razvija sprečavanjem, suzbijanjem i zaštitom od rodno zasnovane diskriminacije i primenom opštih i posebnih mera u skladu sa ovim zakonom.Ovo načelo u potpunosti poštuje opština Bojnik koja je primenu rodne ravnopravnosti ugradila u Statut kao najviši akt lokalne samouprave.

Žene ravnopravno odlučuju u lokalnom parlamentu, a to se potvrđuje kod donošenja svih odluka.

Sekretarka Skupštine opštine Bojnik Jelena Janković je na poslednjoj sednici lokalne skupštine podnela izveštaj koji potvrđuje kroz taksativno navedene rezultate načelo poštovanja rodne ravnopravnosti. U tom cilju formirana je i uspešno deluje i Komisija za rodnu ravnopravnost.

U skladu sa Ustavom i zakonom svako je dužan da poštuje ravnopravnost žena i muškaraca u svim oblastima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom, odnosno zabranu neposredne ili posredne diskriminacije po osnovu pola odnosno roda.

Možemo reći da je Bojnik iako jedna od najmanjih opština uspela da poštuje ovo načelo i da svojim primerom može poslužiti i kao uzor drugim sredinama.

Rodna ravnopravnost