NAKON BERBE MALINU TREBA ZAŠTITITI ODGOVARAJUĆIM TRETMANIMA ISTIČU POLJOPRIVREDNI STRUČNJACI

Nakon berbe malinu treba na adekvatan način zaštititi i pripremiti za berbu sledeće godine.

Kako ističe savetodavac Poljpoprivredne i savetodavne stručne službe u Leskovcu Bojana Karapandžić izdanke koji su doneli rod treba poseći što bliže površini zemljišta i ostaviti da sami po sebi uvenu, a to je vremenski interval od 7 do 10 dana, a potom ih izneti iz malinjaka i složiti na jednu gomilu. Uklanjanje odsečenih izdanaka odmah nije preporučljivo, jer se mladi izdanci tada lako oštete i budu naglo izloženi avgustovskom suncu.

Sledeći korak je da izdanke koji treba da donesu rod u narednoj godini treba uspraviti i ubaciti u podveze kako bi se mogli tako uspravni istretirati. Nakon toga potrebno je izvršiti uklanjanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova tarupom ili herbicidima.Tek posle ovih radnji ovako pripremljen zasad tretirati odgovarajućim sredstvima

U ovom delu godine treba povesti računa i o zaštiti  maline od plamenjače, muve galice i prstenara, ali i cikada.

Bojana Karapandžić ističe da se sa primenom svih mera zaštite može krenuti tek posle konsultacije poljoprivrednih stručnjaka.

 

malina