TRENUTNA STOPA NEZAPOSLENOSTI U LESKOVCU SE ZNATNO SMANJUJE

Stopa nezaposlenosti u Leskovcu prema poslednjim parametrima iznosi 14,38 procenata, a na evidenciji se u Leskovcu nalazi 13.506 lica, ističe direktor Filijale NSZ-a u Leskovcu Dejan Stanković.

On je napomenuo da je ovaj broj i manji jer su 500 lica korisnici novčane naknade do ostvarivanja prava na starosnu penziju. Stanković je podvukao da se pod nezaposlenima mogu računati samo lica koja su aktivni tražioci posla.

Direktor Stanković je naglasio da je rad NSZ-a unapređen u tom smislu da poslodavci mogu da apliciraju za angažovanje radnika preko pisarnice ove službe ili elektronskim putem, a rad se odvija veoma brzo jer se svi podaci mogu veoma brzo proveriti. Zainteresovanost poslodavaca je veoma velika za sve programe zapošljavanja, a najviše za samozapošljavanje.

Kada je u pitanju stručna praksa veće interesovanje je za privatni sektor, a Stanković je pozvao javni sektor da aplicira u što kraćem roku jer su sredstva ograničena.

On napominje da je javni poziv za struičnu praksu u javnom sektoru prvenstveno rezervisan za oblast obrazovanja, pravosuđa i zdravstva.

NSZ