U BOJNIKU I LEBANU NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE PREZENTOVALA JE SVOJE PROGRAME

Na prezentaciji koja je održana u Bojniku bila su prisutna 22 poslodavca, a zahvaljujući odličnoj saradnji sa ovom lokalnom samoupravom.

Kako je u izjavi za TV 4S kazala Marija Stevanović iz Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere u sali Skupštine opštine Bojnik pružene su sve potrebne informacije poslodavcima iz privatnog i javnog sektora o uslovima zapošljavanja raznih kategorija lica.

Ona je naglasila da je prema statističkim podacima iz januara ove godine na teritoriji Bojnika na evidenciji prijavljeno 1.746 nezaposlenih, od čaga 52 procenta čine lica sa završenom ili nezavršenom osnovnom školom, 44 odsto njih su osobe sa završenom srednjom stručnom spremom, dok 6. i 7. stepen stručnosti pokriva 4 procenta nezaposlenih.

Što se starosne strukture tiče lica do 30 godina pokrivaju 20 procenata nezaposlenih, lica preko 50 godina zauzimaju 39 procenata, dok srednja starosna dob zauzima 41 procenat.

Kako je istakla Marija Stevanović na teritoriji opštine Lebane na evidenciji nezaposlenih je 3.517 lica prema podacima iz januara ove godine.Ona dodaje da je i na teritoriji Lebana i Bojnika evidentno smanjenje stope nezaposlenih, a to je ilustrovala podatkom da je u Lebanu od 2017. do sada posao našlo 1.381 lice, dok je u istom periodu u Bojniku manje nezaposlenih za 641 lice.

Interesovanje za zapošljavanje pokazalo je u Lebanu 15 poslodavaca iz privatnog i javnog sektora.

NSZ nudi 12 programa zapošljavanja sa posebnim akcentom na teže zapošljive kategorije u koje spadaju lica sa invalididetom. Dva programa odnose se na samozapošljavanje, a ostali na poslodavce gde se posebna pažnja poklanja stručnoj praksi i finansiranju pripravnika sa visokom stručnom spremom.Ni ove godine nisu zaobiđeni javni radovi. Stevanovićeva ističe da se sva lica o programima mogu informisati preko sajta NSZ-a ili lično kod svog savetodavca.

Prezentaciju programa Nacionalna služba zapošljavanja nastaviće i u drugim opštinama Jablaničkog okruga.

Kako zaključuje Marija Stevanović rad službe je transparentan, a nezaposlena lice uvek mogu dobiti informacije kod svojih savetodavaca.

NSZ