U LEBANU DANAS ODRŽANA 15. SEDNICA SKUPŠTINE

Na sednici je glasovima odbornika razrešen dosadašnji v.d. direktor ustanove za sport „Sportsko-rekreativni centar „ Lebane i imenovan novi v.d. direktor ove ustanove, Miloš Ristić.

Usvojene su i tačke oko davanja saglasnosti predsedniku opštine za potpisivanje Ugovora sa JP Lebane, JKP Komunalac, JKP Vodovod i JKP Veterinarska stanica Lebane za poverene poslove.

Takođe na današnjoj sednici SO Lebane usvojen je i Predlog Odluke o opštinskim nekategorisanim putevima.

U sklopu 14. 15.16. i 17. tačke razrešen je član Odbora za administrativno-mandatna pitanja, razrešeni su i imenovani članovi Odbora za društvene delatnosti, Odbora za nagrade i priznanja i Odbora za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta.

Sve tačke Dnevnog reda usvojene su većinom od 19 glasova odbornika.