U Leskovcu održana 108.sednica Gradskog veća

Na sednici Gradskog veća data je saglasnost na Rešenje o raspodeli srestava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Leskovca za 2019. godinu.

Kako je naglasio šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj Saša Mladenović ukupno pristiglih projekata po konkursu za sufinansiranje ovih projekata bilo je 39, a ukupan broj programa koji će se sufinansirati je 18. On je dodao da je finansijska vrednost kandidovanih projekata iznosila 52 miliona i 790 hiljada 878 dinara, a odobrena suma iznosi 20 miliona.

Na osnovu ovog Rešenja grad će zaključiti ugovor sa učesnicima Konkursa kojima su odobrena sredstva , a u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.
Većnici su dali saglasnost i na Predlog odluke o pokretanju postupka utvršivanja javnog interesa za kompleks stadiona ,,Dubočica,, u Leskovcu.Ovom odlukom , kako je rečeno pokreće se postupak za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u korist grada, a obavezuje se Gradska uprava da nadležnom Javnom pravobranilaštvu dostavi svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje predloga Vladi Republike Srbije kako bi se utvrdio javni interes.
Jednoglasno je usvojen i predlog Pravilnika o načinu i uslovima pruđanja usluge pomoći i nege za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada, a sve ovo obrazloženo je obavezom lokalne samouprave da pomogne svojim bolesnim sugrađanima.
Jednoglasno je usvojen i predlog Pravilnika o načinu i uslovima
Na tekst Konkursa za finansiranje programa projekata udruženja iz oblasti socijalne zaštite , takođe je data jednoglasna saglasnost.
Većnici su se saglasili i sa Predlogom pravilnika o načinu i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u poljoprivredi , a posebno zaštiti u ovoj oblasti koja se odnosi na resurse od elementarnih nepogoda , gde će iz budžeta grada javnim pozivom biti dodeljena sredstva za finansiranje ili sufinansiranje u iznosu od 4,5 miliona dinara, sa posebnim akcentom na protivgradnu službu za koju je ove godine izdvojeno 9,5 miliona dinara.
Većnici su usvojili i program merenja komunalne buke u gradu, kao i predlog praćenja kvaliteta površinskih voda i vodotokova na teritoriji grada uz konstataciju da se ove mere donose u cilju očuvanja životne okoline.

Data je saglasnost i na odluku za izbor projekata za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma mladih,kao i saglasnost na odluku o usvajanju zahteva po javnom pozivu za podsticanje mladih talenata grada.
Većnici su se pozitivno izjasnili i o Predlogu odluke kojom se organizuje javna rasprava o zahtevu za izgradnju dva parka za pse u gradu koja je podneta od strane Inicijativnog odbora , a na osnovu Odluke Odbora za planiranje i izgradnju i delatnosti od opšteg interesa Skupštine grada Leskovca.