U LESKOVCU ODRŽANA STOTRIDESETA SEDNICA GRADSKOG VEĆA – 20. MILIONA DINARA ZA PENZIONERE SA PRIMANJIMA DO 30 000 DINARA

ODRŽANA STOTRIDESETA SEDNICA GRADSKOG VEĆA – 20. MILIONA DINARA ZA PENZIONERE SA PRIMANJIMA DO 30 000 DINARA.

Većnici su usvojili Predlog odluke o načinu i postupku distribucije paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstava za higijenu za penzionere čiji je iznos penzije do 30 hiljada dnara kao i za korisnike prava na novčanu socijalnu pomoć , prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.

U obrazloženju ovog predloga gradonačelnik Goran Cvetanović je istakao da je ovo gest solidarnosti i da grad ima obavezu da pomogne svoje sugrađane.

Iz budžeta Grada Leskovca izdvojeno je i  20 miliona dinara za pakete sa osnovnim životnim naimirnicima i sredstvima za higijenu za penzionere čiji je iznos penzije do 30 hiljada dinara kao i za korisnike prava na novačnu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i parava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Sredstva za nabavku ovih paketa nisu bila predvidjena budžetom Grada Leskovca za 2020.godinu pa je doneta odluka o preraspodeli sredstava za neplanirane svrhe. Broj potrebnih paketa biće određen prema podacima PIO fonda i Centra sa zoscijalni rad, odlučeno je na današnjoj sednici Gradskog veća.

Prioritet kod raspodele ovih paketa imaće samo ove kategorije lica rečeno je na sednici Gradskog veća.