Završeni radovi na sanaciji krova u OŠ ,,Vuk Karadžić,, u Velikoj Grabovnici

Grad Leskovac preko odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj uz pomoć direktora škola završava realizaciju započetih projekata u 2018. godini, jer se najvći broj radova upravo odvijao za vreme letnjeg raspusta.

,,Od 2018. godine pa do danas imali smo  osam rekonstrukcija i sanacija sanitarnih čvorova, a rešili smo i kompletno tri krovna pokrivača u tri škole“, rekao je šef odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Bojan Tojaga.

Da podsetimo do sada je saniran zapadni deo krova leskovačke ,,Gimnazije“, krov u O.Š. ,,Slavko Zlatanović“ u Miroševcu, a danas je završena i sanacija krova u O.Š. ,,Vuk Karadžić“ u Velikoj Grabovnici.

,,Ova sanacija je finansirana iz gradskog budžeta u iznosu od milion i 365 hiljada dinara sa PDV-om, a obuhvaćeni su sledeći radovi: delimično su zamenjene dotrajale i polomljene grede, izvršena je kompletna zamena letvi, dotrajalog crepa, oluka.”

Izvođač radova je AD ,,Crna Trava,, iz Leskovca.

Tojaga je najavio da je do kraja godine u planu i kompletna sanacija krova škole u Međi i to izdvojenog odeljenja brestovačke O.Š. ,,Branko Radičević”, zatim kompletna izgradnja novih toaleta u Slavujevcu i sanacija toaleta u školi za osnovno i srednje obrazovanje ,,11 Oktobar“, ali i u izdvojenom odeljenju u Bobištu u školi ,,Vuk Karadžić,,.