Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Grad Leskovac dobio sredstva od SKGO i Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj

Grad Leskovac potpisao je dva ugovora i to sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Kabinetom Ministarstva bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj.

Leskovac je potpisao sa Stalnom konferencijom gradova i opštine ugovor o saradnji  u cilju izrade plana detaljne regulacije za deo romskog naselja Slavko Zlatanović u Leskovcu blok 61 pod celina A8/1. Ukupna sredstva neophodna za realizaciju planskog dokumenta iznose oko milion i po dinara koja su potpisivanjem ovog ugovora i obezbeđena, kazala je zamenica gradonačelnika Leskovca Jasmina Ranđelović.

,,Grad Leskovac se našao među 11 gradova i opština u Srbiji koji su dobili urbanistički plan za romska naselja, što znači da smo dobili podršku u vidu sufinansiranja izrade planskih dokumenata, odnosno Plan detaljne regulacije za deo romskog naselja Slavko Zlatanović u Leskovcu. Ono je izgrađeno 70-ih godina proškog veka. Trenutno stanje u njemu je dovelo do raznih problema, poput zagađenja zemljišta fekalijama i atmosferskim vodama koje se direktno puštaju u zemljište. U ovom naselju samoinicijativno formirane su i ulice, pa pored ostalog veliki problem predstavljaju i nerešeni imovinsko-pravni odnosi. Sve navedeno uslovilo je izradu ovog plana i nadamo se da će ovi problemi biti rešeni.”

Za drugi ugovor koji je potpisan 24.septembra između grada Leskovca i Republike Srbije, odnosno Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj grad Leskovac je dobio oko 7 miliona dinara za projekat ,,Razvoj inovacionog ženskog preduzetništva u Leskovcu,,. Sredstva će biti usmerena na sprovođenje obuke za pokretanje posla u gradskim i seoskim sredinama.

,, Za sticanje znanja i veština iz oblasti inovacija i razvoja preduzetništva, za inoviranje proizvoda i usluga u postojećim preduzećima čiji su vlasnici žene, kupvinu nove opreme i za direktne podsticaje otvaranju novih preduzeća i startap kompanija od strane žena.”

Nakon raspisivanja javnog poziva oko 20 žena će dobiti mogućnost ili da unaprede svoje poslovanje ili pokrenu novi posao“. 

Komentari su zatvoreni.