Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.

GRADONAČELNIK GORAN CVETANOVIĆ POSETIO LESKOVAČKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Gradonačelnik Leskovca dr sci. med. Goran Cvetanović posetio je danas sa svojim saradnicima leskovački Centar za socijalni rad. Tom prilikom, predstavljen je izveštaj o radu ove ustanove u prethodnoj godini.

Govoreći o načinima na koji Grad Leskovac sprovodi odgovornu socijalnu politiku, gradonačelnik Cvetanović je istakao da je ove godine za oblast socijalne zaštite budžetom opredeljeno 272 miliona, što je oko 27 miliona više u odnosu na prethodnu godinu.

„Redovno isplaćujemo jednokratnu novčanu pomoć korisnicima. Samo na današnji dan je isplaćeno milion i 400 hiljada dinara za tu namenu. Na godišnjem nivou se za projekte iz oblasti socijalne zaštite izdvaja 31 milion dinara, redovno se isplaćuje prevoz za učenike ometene u razvoju, izdvajaju se sredstva za udžbenike učenika čiji su roditelji i staratelji korisnici socijalne pomoći i finansira se funkcionisanje Sigurne kuće. Naša Sigurna kuća je najspecifičnija u celoj Srbiji po lokaciji na kojoj se nalazi, na 50-ak metara od MUP-a, pod stalnim je nadzorom i za sve ove godine se nije desio nijedan incident.Partner našem gradu u dobrom sprovođenju socijalne politike je upravo Centar za socijalni rad, čiji su zaposleni, ali i korisnici 2019. godine sa ulaganjem od 44 miliona dinara dobili potpuno obnovljenu zgradu prilagođenu osobama sa invaliditetom. Posle nekoliko decenija, prvi put osobe koje se teže kreću mogu da dođu da direktno komuniciraju sa socijalnim radnicima, psiholozima, defektolozima i svima onima koji ovde rade“.

Gradonačelnik Cvetanović je kao posebno važnu istakao činjenicu da se u poslednje četiri godine smanjuje broj korisnika novčane socijalne pomoći. U 2022. godini zahtev za ovaj vid podrške podnelo je 1960 naših sugrađana, što je za 11% manje nego u 2021. godini. Taj podatak je posledica otvaranja novih radnih mesta, preko 7500 u poslednjih 7 godina, čime su stvoreni uslovi da ljudi sopstvenim radom obezbede egzistenciju sebi i svojoj porodici. Po broju novih radnih mesta Leskovac je lider među gradovima u okolini, a to je uticalo i na smanjenje broja korisnika novčane socijalne pomoći. Takođe, on je istakao podatak da u leskovačkom Centru za socijalni rad više od 50 % stručnog osoblja čine socijalni radnici, i čestitao im jučerašnji Međunarodni dan socijalnih radnika, uz konstataciju da oni čine stub jakog i funkcionalnog sistema socijalne zaštite i daju kredibilitet ovoj ustanovi.

Prilikom obilaska službe za zaštitu odraslih gradonačelnik je govorio o povećanju broja zahteva za smeštaj starijih u gerontološkim centrima i istakao da je to prvenstveno zbog odličnog rada Ustanove za starije i odrasle koja je prva dobila licencu za rad i jedna je od najboljih u Srbiji i da će grad Leskovac razmotriti mogućnost subvencionisanja boravka u privatnim gerontološkim centrima kao što se subvencioniše boravak u privatnim vrtićima.

Zaposleni u Centru za socijalni rad zaduženi za socijalnu zaštitu dece i mladih upoznali su medije sa činjenicom da se u toj službi radi zaštita najosetljivije kategorije dece – dece bez roditeljskog staranja, sa problemima u ponašanju, iz porodica sa poremećenim porodičnim odnosima, kao i dece žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Trenutno u Leskovcu ima 115 dece u 105 hraniteljskih porodica, planira se obuka novih porodica i ima zainteresovanih za taj vid podrške deci koja su lišena roditeljskog staranja.

Predstavljajući izveštaj o radu Centra za socijalni rad Leskovac, direktor ove ustanove, Predrag Momčilović, istakao je da je u toku 2022. godine na evidenciji Centra bio 9381 korisnik socijalne i porodično pravne zaštite, kao i korisnik tzv. proširenih prava socijalne zaštite. Od tog broja 3192 je dece i mladih.

„Kao što je gradonačelnik rekao iz godine u godinu se smanjuje broj korisnika novčane socijalne pomoći i za 11% je manji u 2022. odnosu na 2021. godinu, a broj zahteva i predmeta vezan za porodično pravnu zaštitu za poveravanje dece nakon razvoda braka se povećava, kao i kada se postupci tiču dece a asocijativnim ponašanjem i onih koja su izvršioci krivičnih dela i to je svake godine između 3 i 5% što nije alarmantno.

Rad u Centru za socijalni rad se menja i menjaće se u pogledu smanjenja potreba za materijalnim zbrinjavanjem, ali će porodično pravna zaštita biti veća, kao i broj zahteva za smeštaj u gerontološkim centrima i problem je što su svi kapaciteti u Leskovcu popunjeni i ovaj problem je vezan za celu našu zemlju.

Centar je u prošloj godini doneo niz pravilnika i propisa vezanih za socijalne karte. Mi primenjujemo Zakon o socijalnim kartama godinu dana i on je dao izuzetno dobre rezultate. Skoro 8000 korisnika smo obradili kroz taj sistem i na brz i efikasan način smo utvrdili socio-ekonomski status naših korisnika što nam je umnogome olakšalo rad. Ovaj Zakon podrazumeva da se na jednostavan način dolazi do podataka o socio-ekonomskom statusu korisnika socijalne zaštite tako što su u sistem umrežene instistucije poput Matične službe, Katastra, PIO fonda, NSZ-a, MUP-a, Poreske uprave i naravno CSR. Vrlo jednostavno i brzo ukucavanjem matičnog broja dolazi se do svih potrebnih podataka.“

Boban Ilić, pomoćnik direktora Centra za socijalni rad, zahvalio se gradonačelniku Cvetanoviću na poseti i rekao:

„Od samo početka, od kako ste, gradonačelniče, preuzeli odgovornost, krenuli smo zajednički da menjamo socijalnu zaštitu i sferu društvene delatnosti svesni svega onoga što nas je očekivalo, i naravno, proaktivnim delovanjem i dobrim razumevanjem ove oblasti i Vašom snažnom podrškom i podrškom jedinice lokalne samouprave mi smo uspeli da konsolidujemo socijalnu zaštitu u nekoliko godina od preuzimanja odgovornosti, a onda i da krenemo u ozbiljan razvoj u unapređenje ove oblasti počelo od normativnog uređenja, preko uređenja ključnih institucija socijalne zaštite u ovom gradu, misleći pre svega na Ustanovu za odrasle i starije i na Centar za socijalni rad, kroz modernizaciju i rekonstrukciju ovog objekta, kroz nabavku moderne opreme i time se još pre par godine spremili za ovaj proces digitalizacije koji je uveliko zahvatio celu Srbiju u svim segmentima i sferama, i spremno smo dočekali sve promene.“

Danas je rečeno da Centar za socijalni rad u Leskovcu nema problema sa stručnim kadrom i da u odnosu na sistematizaciju nedostaje određeni, vrlo mali broj radnika.

Komentari su zatvoreni.

fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me