Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Gradski većnici usvojili predlog Statuta Grada Leskovca

Gradsko veće  grada Leskovca usvojilo je nacrt Statuta grada Leskovca, koji će biti upućen na razmatranje Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i gradskoj skupštini.

Na osnovu izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi koji je na osnovu usvajanja Narodne skupštine Srbije, stupio na snagu krajem juna ove godine, jedinice lokalne samouprave u obavezi su da svoje statute usaglase sa njim u roku od 9 meseci.

,,Do promena će na osnovu ovog zakona doći u oblastima koje se odnose na učešče javnosti u radu lokalne samouprave, proširivanje delokruga nadležnosti izvršnog organa grada odnosno gradskog veća, uređivanje i nadzor nad organima mesnih zajednica, ostvarivanje međuopštinske saradnje, preduslova za uspešno vršenje funkcije odbornika, statuse pomoćnika gradonačelnika i zamenika predsednika Skupštine grada kao i rad i sastav Saveta za međunacionalne odnose“, kazao je  sekretar gradske Skupštine Zoran Vukašinović.

,,Moj cilj i stav je bio uvek da treba praviti statut i poslovnik koji mora biti podjednako dobar i za poziciju i opoziciju, jer sve je to promenljivo, ako su svi ili većina zadovoljni statutom biće dobro i kada mi budemo opozicija, a to su načela koja moraju da se poštuju, kazao je gradonačelnik, podsetivši da se izbori za savete Mesnih zajednica tokom prethodne vlasti nisu održavali 8 godina“, rekao je gradonačelnk Leskovca Goran Cvetanović.

Komentari su zatvoreni.