Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Gradsko veće usvojilo Nacrt odluke o budžetu za 2019.godinu

Na sednici Gradskog veća grada Leskovca usvojen je Nacrt odluke o budžetu za 2019.godinu, kao i predlozi za izmene i dopune Predloga Statuta grada Leskovca, na osnovu mišljenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

,,Odlukom o budžetu grada Leskovca za 2019 godinu, planirani su ukupni prihodi I primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima  I primanja od zaduživanja  u ukupnom iznosu  od 4.457.073.000 dinara.Porez na zarade planiran je u iznosu od 1.422.000.000, za 238 miliona više u odnosu na 2018. godinu, kao posledica rasta minimalne cene rada,povećanja plata u javnom sektoru kao i novih zapošljavanja. Porez na prihode od samostalne delatnosti planiran je u iznosu od 123 miliona, porez na imovinu od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 220 odnosno 115 miliona, porez na nasleđe i poklon 14 miliona, porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 65 miliona, dok su porezi na dobra i usluge planirani u iznosu od 91 milion.Komunalna taksa za držanje motornih vozila  planirana je u iznosu od 62 miliona,a komunalna taksa na irmu u iznosu od 55 miliona dinara. Rahodi za zaposlene u ukupnom budžetu učestvuju sa oko 24% i planirani su u skladu sa fiskalnim pravilima i Uputstvom ministartstva finansije”,kazala je šef odeljenja za finansije Marija Milosavljević  .

Gradski većnici usvojili su i predlog odluke o zaduživanju gada, u iznosu od 400 miliona dinara.

Na sednici je usvojen Nacrt kadrovskog plana Gradske uprave grada Leskovca za 2019 godinu,predlog kadrovskog plana Gradskog pravobranilaštva I Službe za budžetsku inspekciju.

Data je saglasnost na odluku Komisije budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede u vezi dodele podsticajnih sredstava za meru investicija u  fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u 2019. godini.

Usvojen je zahtev Doma kulture u Grdelici za dobijanje saglasnosti za izvođenje radova na zameni krovnog pokrivača i odobrena su novčana sredstva u iznosu od 475.720 dinara.

Opširnije u vestima TV 4S …

 

Komentari su zatvoreni.