Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica/interno raseljenih lica

Grad Leskovac – Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica/interno raseljenih lica dodelom na korišćenje stambenih jedinica za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima raspisuje Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica/interno raseljenih lica dodelom na korišćenje 1  (jedne) stambene jedinice namenjene za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Leskovca.
Javni poziv će biti otvoren od 15. avgusta 2019. godine do 16. septembra 2019. godine, uključujući i 16. septembar 2019. godine i biće objavljen na oglasnim tablama Centra za socijalni rad Leskovac i Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave Grada Leskovca i na internet prezentaciji Grada Leskovca.
Obrasce prijava, izjava, kao i ostale informacije u vezi sa Javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave Grada Leskovca – Povereništvo za izbeglice i migracije Grada Leskovca, ul. Trg Revolucije 45, 16000 Leskovac (zgrada Osmospratica, srednji ulaz, 1. sprat, kancelarija br. 7.) i Centra za socijalni rad Leskovac, ul. Koste Stamenkovića br. 6., 16000 Leskovac (1. sprat, kancelarija br. 14).

Komentari su zatvoreni.