Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Leskovcu odobrena sredstva za izradu Plana regulacije za deo romskog naselja ,,Slavko Zlatanović“

Grad Leskovac izabran je za dobijanje podrške u vidu sufinansiranja izrade planskih dokumenata u okviru komponente 3 Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska unija a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije .

Plan detaljne regulacije za deo romskog naselja Slavko Zlatanović u Leskovcu – blok 61, potcelina a8-1 izabran je za dobijanje podrške na osnovu evaluacionog izveštaja konkursne komisije usvojenog od strane Nazornog odbora Programa, rekao je direktor JP „Urbanizam i izgradnja“ Novica Nikolić.

„Područje koje bi se razradilo ovim Planom čini središnji deo severne celine romskog naselja „Slavko Zlatanović“ čiji su rubni delovi razrađeni Planom detaljne regulacije u predhodnom periodu 2014.godine finasijskim sredstvima Evropske unije kroz projekat Evropska podrška za inkluziju Roma, što bi doprinelo celovitom sagledavanju problema ovog dela naselja i pristupa njihovom rešavanju“, rekao je Nikolić.

Ivana Joksimović glavni urbanista i zamenik predsednika SKGO-a, ovom prilikom je istakla da naš grad ima veliki broj romskog stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika,  oko 11000 hiljada što se ne može precizirati a ovi planovi upravo imaju za cilj u više naselja I na prostoru GUP-a naselja Ohridsko naselje Slavko Zlatanović, , Podvorce – Radničko naselje, Sahat mala – Hisar, naselje u Vinarcu, kao i na prostoru u obuhvatu prostornog plana deo naselja u Grdelici, utoliko je ovaj posao značajniji.

Ovim planom  definisaće se bolji uslovi života na degradiranom i stihijski građenom prostoru, doprineće se rešavanju imovinsko- pravnih odnosa, pristupa sa javnepovršine za svaku parcelu . Objekat, priključenje na infrastrukturu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, elektičnu energiju, telekomunikacije,unapređenju životne sredine.

Ukupna sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog planskog dokumenta iznose oko 1,5 miliona dinara, gde polovinu 762 hiljade, plaća Evropska unija odnosno SKGO, a drugu polovinu obezbeđuje Grad.

 

 

Komentari su zatvoreni.