Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

NA TELEFONSKOJ SEDNICI OPŠTNE BOJNIK IZDATO NAREĐENJE O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ BUDŽETA ZA SUZBIJANJE KORONA VIRUSA

Na telefonskoj sednici opštine Bojnik izdato je naređenje o upotrebi sredstava predviđenih budžetom opštine da se iznos od 1.700.000 dnara iskoristi za potrebe suzbijanja i ublažavanja epidemije virusa kovid – 19. Ova naredba stupa na snagu odmah

Štab za vanredne situacije opštine Bojnik saopštava da  na osovu uputstva  Ministarstva  zdravlja  već sedam dana u okviru Apotekarske ustanove Leskovac funkcioniše projemna ambulanta za trijažu pacijenata sa febrilnim stanjem i izrazitim respiratornim infekcijama , Istovremeno prostorije Fizikalne medicine prenamenjene su za privremeni boravak eventualnih pacijenata sa pozitivnim testom.

Sve službe Doma zdravlja Bojnik su apsolutno spremne za pružanje zdravstvenih usluga koje su u njihovoj nadležnosti.Kol centar radi non stop , a volonteri pružaju usluge starima i bolesnima, s tim što pomoć u udaljenim selima pruža 35 gerontodomaćica. U Štabu za vanredne situacije kažu da se volonteri trude da sve potrebe građana servisiraju i apeluju da građani zovu samo za ono što je neophodno u datoj situaciji.

Komentari su zatvoreni.