Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.

NAČELO RODNE RAVNOPRAVNOSTI OSNOVNI JE ČINILAC RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK

Rodna ravnopravnost podrazumeva ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, ravnopravan tretman, položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.

Rodna ravnopravnost ostvaruje se, unapređuje i razvija sprečavanjem, suzbijanjem i zaštitom od rodno zasnovane diskriminacije i primenom opštih i posebnih mera u skladu sa ovim zakonom.Ovo načelo u potpunosti poštuje opština Bojnik koja je primenu rodne ravnopravnosti ugradila u Statut kao najviši akt lokalne samouprave.

Žene ravnopravno odlučuju u lokalnom parlamentu, a to se potvrđuje kod donošenja svih odluka.

Sekretarka Skupštine opštine Bojnik Jelena Janković je na poslednjoj sednici lokalne skupštine podnela izveštaj koji potvrđuje kroz taksativno navedene rezultate načelo poštovanja rodne ravnopravnosti. U tom cilju formirana je i uspešno deluje i Komisija za rodnu ravnopravnost.

U skladu sa Ustavom i zakonom svako je dužan da poštuje ravnopravnost žena i muškaraca u svim oblastima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonom, odnosno zabranu neposredne ili posredne diskriminacije po osnovu pola odnosno roda.

Možemo reći da je Bojnik iako jedna od najmanjih opština uspela da poštuje ovo načelo i da svojim primerom može poslužiti i kao uzor drugim sredinama.

Komentari su zatvoreni.

fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me