Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

NAREDBA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BOJNIK

NAREĐUJE SE da se rad maloprodajnih objekata organizuje po principu Ponedeljak – Subota od 07:00 do 18:00 časova Nedeljom od 08:00 do 18:00 časova NEDELjOM od 04:00 do 07:00 časova ISKLjUČIVO ZA GRAĐANE STARIJE OD 70 GODINA. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac može, u skladu sa navedenom Naredbom, da samostalno odredi radno vreme, u navedenim vremenskim intervalima. Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na četiri kvadratna metra, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti. U skladu sa preporukama nadležnih epidemiologa i zdravstvenih radnika, nije potrebno da zdrave osobe nose zaštitne maske i higijenske rukavice.

KOMANDANT ŠTABA PREDSEDNIK OPŠTINE Nebojša Nenadović

Komentari su zatvoreni.