Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Od 2. do 16. jula rok za predaju zahteva za refundaciju PDV-a

Naredni rok za predaju zahteva za refundaciju PDV-a kupcu hrane i opreme za bebe je od 2. do 16. jula 2018. godine, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srbije.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da pravo na refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe roditelj ili staratelj ostvaruje za bebe rođene zaključno sa 30. junom 2018. godine. U skladu sa navedenim, Poreska uprava Republike Srbije obaveštava da će nadležne organizacione jedinice Poreske uprave i dalje, u skladu sa svojim ovlašćenjima, primati zahteve za refundaciju PDV za hranu i opremu za bebe roditelja, odnosno staratelja dece do druge godine života koja su rođena zaključno sa 30. junom 2018. godine. Nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave dužna je da nakon sprovedenog postupka kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a odluči o zahtevu i donese rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a, odnosno kojim se odbija zahtev za refundaciju PDV-a, dostavlja se podnosiocu zahteva.U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV-a može ostvariti do iznosa od 77.279,95 dinara za bebu starosti do dve godine, i to u prvoj godini starosti do 44.159,97 dinara, a u drugoj do 33.119,98 dinara. Takođe, propisano je da pravo na refundaciju PDV-a za hranu i opremu za bebe može da ostvari roditelj, odnosno staratelj ukoliko je njegov ukupan neto prihod u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju manji od 1.059.839,40 dinara, a ukupna imovina na koju plaća porez manja od 25.833.585,14 dinara.

Komentari su zatvoreni.