Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

OD JUTROS JE I GRUDNO ODELJENJE LESKOVAČKE BOLNICE PRENAMENJENO ZA POTREBE ONIH ZA KOJE SE SUMNJA DA IMAJU KORONA VIRUS

Od jutros je i Grudno odeljenje leskovačke bolnice prenamenjeno za potrebe onih kod kojih se sumnja na prisustvo virusa covid 19. Direktror  Bolnice Neboja Dimitrijević je rekao da će se, ukoliko se za tim ukaže potreba, i ostali paviljoni prenameniti  za potrebe ovih pacijenata.

Do sada je 20 tehničara iz bolnice i Doma zdravlja, završilo obuku za uzimanje briseva tako da su spremni za testiranje.

Testiranje se vrši kod težih formi kliničkog stanja  ispoljavnja bolesti, rekla je Aleksandra Nikolić, direktor ZZJZ Leskovac,na konferenciji za novinara Štaba za vanredne situacije.

Ulaskom u četvrtu nedelju kod svih se krenulo se sa masovnim testiranjem kada se metodologija menja. Svaka indikacija zahvaljujući kolegama iz primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koja je prepoznata je od strane Zavoda uzeto uzorkovanje, odnosno dalje praćenje lica“ – rekla  je Aleksandra Nikolić.

Komentari su zatvoreni.