Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.

ODELJENJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SPROVEŠĆE AKCIJU SISTEMSKE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

U skladu sa donetim Programima za 2023. godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine i Odeljenje za privredu i poljoprivredu, Gradske uprave grada Leskovca, sprovešće Akciju sistemske dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Leskovca.

Akcija spada u grupu preventivnih mera u cilju sprečavanja pojave zaraznih bolesti kod stanovnika.

Realizacija Akcije poverena je „Racom92“ d.o.o. Beograd, kao najboljem ponuđaču, a stručnu kontrolu i nadzor vršiće ovlašćena stručna ustanova „Institut za javno zdravlje Vranje“.

Akcija će početi 31.05.2023. godine i obuhvata:

Deratizaciju:

–       Kanalizaciona mreža – šahte

–       Javne i zelene površine

–       Groblja

–       Priobalje reka Veternice

–       Deponije

–       Nehigijenska naselja

–       Poslovne i pomoćne gradske prostorije

–       Kolektivno stanovanje – podrumske prostorije

Dezinsekciju:

–       Suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda – kanala i bara,

–       Suzbijanje odraslih formi komaraca – zamagljivanje po Planu maršrute,

–       Suzbijanje krpelja na javnim i zelenim površinama,

–       Dezinsekcija kolektivnog stanovanja,

–       Poslovne i pomoćne Gradske prostorije.

Suzbijanje larvi komaraca vršiće se u prepodnevnim časovima, a zamagljivanje odraslih formi u kasnim večernjim časovima, o čemu će građani i Pčelarska udruženja biti blagovremeno obaveštavana tri dana pre izvođenja tretmana, putem lokalnih medija.

Obaveštavanje o Akciji će se vršiti i lepljenjem plakata na vidljivim mestima, na svim lokacijama koje će biti tretirane.

U Akciji će učestvovati predstavnici Gradske uprave, Odeljenja za zaštitu životne sredine i Odeljenja za privredu i poljoprivredu.

Komentari su zatvoreni.

fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me