Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Održana 109. sednica Gradskog veća Grada Leskovca

Na sednici Gradskog veća koja je održana danas usvojen je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Leskovca za period od 1. januara do 30 juna ove godine.

Kako je u obrazloženju ove odluke kazala šef Odeljenja za finansije Gradske uprave Marija Milosavljević ukupno ostvareni prihodi i primanja i preneta sredstva u ovom periodu iznose jednu milijardu i sedamstotina pedeset miliona i četiristotine osamdeset hiljada dinara ili 41,5 procenata u odnosu na godišnji plan.Ona je dodala da se u strukturi prihoda izdvaja porez na dobit ostvario sa 45,4 odsto, ili nominalno u iznosu od 748,7 miliona dinara.
U ovom periodu , kako je kazala Milosavljevićeva rashodi su iznosili milijardu i šestotina osamdeset četiri miliona stodvadeset i jednu hiljadu dinara, odnosno oni su iznosili 39,7 procenata u odnosu na godišnji plan.Ona je podvukla da u okviru rashoda značajno mesto zauzimaju rashodi za zaposlene koji iznose 41,7 procenata.
Na sednici su većnici usvojili i tromesečni izveštaj o praćenju rada javnih i javno komunalnih preduzeća u drugom kvartalu ove godine.

Članovi Gradskog veća pozitivno su se izjasnili i o Predlogu odluke o pokretanju postupka privatno javnog partnerstva sa elementima koncesije o poveravanju obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritroriji grada . Ova odluka odnosi se na način uslove i mogućnost učešća grada u obavljanju ove komunalne delatnosti.
Na ovoj sednici usvojen je i čitav set odluka koje se odnose na eksproprijaciju pojedinih zemljišnih površina u korist grada , a u cilju njihove prenamene.
Posebno je značajna i odluka koja se odnosi na način i sistem merenja kontrole kvaliteta vazduha u gradu kojom se odredjuju mesta na kojima će se ova delatnost vršiti,stim što se umesto mernog mesta kod Apoteke Sutjeska uvodi novo mesto kod Javnog preduzeća Vodovod.
Na ovoj sednici usvojen je izveštaj Komisije o toku javne rasprave o zahtevu za izgradnju dva parka za pse u našem gradu.
Kako je rečeno iako nije prihvaćena inicijativa da se ovi parkovi nalaze u sklopu Parka Devet Jugovića i Parka kod Stadiona Dubočica javna rasprava pokazala se kao primer dobre prakse , a ovaj način rada primenjivaće se i u buduće

Kao dopuna našla se i tačka koja se odnosi na Rad Turističke organizacije Leskovac , a u cilju učešća u Emisiji Najlepše narodne pesme RTS Karavan koja bi se snimala u našem gradu. U tu svrhu iz budžetskih rezervi odlukom većnika odobrena je suma od 360.000 dinara.

Na kraju sednice Gradskog veća gradonačelnik Goran Cvetanović uputio je zahtev predsedniku Supštine grada Aleksandru Đuroviću da zakaže sednicu za 6. septembar na čijem će se dnevnom redu ponovo naći ove tačke.

Komentari su zatvoreni.