Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Održana 120 sednica Gradskog veća grada Leskovca, usvojen Predlog odluke o budžetu za 2020. godinu

Na sednici Gradskog veća usvojen je Predlog odluke o budžetu grada Leskovca za 2020. godinu.

Obrazlažući ovaj predlog šef Odeljenja za finansije Gradske uprave Marija Milosavljević kazala je da su planirani prihodi projektovani u iznosu od 4 milijarde 630 miliona i 279  hiljada dinara što sa sopstvenim prihodima budžetskih korisnika u iznosu od 99 miliona i 28 hiljada dinara iznosi 4 milijarde 729 miliona i 307 hiljada dinara.

Ona je dodala da su ukupni prihodi i primanja za 6,6 procenata veći u odnosu na planirane prihode u odnosu na 2019. godinu, odnosno za oko 300 miliona dinara.U ukupnoj strukturi prihoda budžeta za 2020. godinu zauzimaju porezi istakla je Milosavljevićeva, a u okviru njih prihodi na zarade koji su planirani na milijardu i 680 miliona dinara.

Predviđena budžetska sredstva za 2020. godinu u iznosu od 4 milijarde 630 miliona i 270 hiljada dinara raspoređena su na rashode po namenama i korisnicima, tako da u njihovoj strukturi rashodi za zaposlene učestvuju sa 2,25 procenata, korišćenje roba i usluga sa 28,5 procenata, subvencije sa 3,1 odsto, dotacije i transferi sa 9,7 i socijalna zaštita za 2,3 procenta, zaključila je Marija Milosavljević.

Većnici su usvojili i predloge kadrovskih planova Gradske uprave grada Leskovca, Javnog pravobranilaštva i Službe za budžetsku inspekciju.

Ove odluke biće prosleđene Gradskoj skupštini na dalju nadležnost, a upućen je predlog da se ona održi 12. decembra, stim što će Javna rasprava o Predlogu odluke o budžetu za 2020. godinu biti održana 10. decembra,

Komentari su zatvoreni.