Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Održana 33. sednica Skupštine opštine Bojnik

Ukupno 15 tačaka našlo se na zasedanju lokalnog parlamenta.Na početku je usvojen predlog Statuta opštine Bojnik. Zatim je usvojena odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljnih mesta, kao i odluka o izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Bojnik.

Odbornici su usvojili Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019.godinu.Sredstva u ukupnom iznosu od 5.757.399,12 dinara, kako je obrazloženo ostvariće se od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u iznosu od 2.200.000 dinara i prenetih sredstava iz predhodne godine u iznosu od 3.557.399,12 dinara.

Usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljavanja, za realiaciju mera aktivne politike zapošljavanja opština Bojnik izdvojiće sredstva u iznosu od 6 miliona dinara, po tri miliona za javne radove i za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih.

Na sednici je usvojena i odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Bojnik za 2018. godinu.

Odbornici su razmatrali i usvojili odluku o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine neposrednom pogodbom, zatim program održavanja komunalne infrastrukture, odluku o određivanju ekonomske cene boravka dece u predškolskoj ustanovi ,,Đuka Dinić“  za kalendarsku 2019. godinu.Ekonomska cena za celodnevni boravak deteta iznosi 2.916 dinara, a za poludnevni 1.296 dinara.

Usvojena su rešenja o obrazovanju Komisije za izradu predloga godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, o razrešenju i imenovanju članova Komisije Skupštine opštine Bojnik za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština, kao i o razrešenju i imenovanju člana Komisije za propise i statutarna pitanja.

Komentari su zatvoreni.