Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Održana sednica Saveta za razvoj grada Leskovca

U Skupštinskoj sali održana je sednica Saveta za razvoj grada Leskovca, na kojoj je  analizirano stanje izgrađenosti kapitalnih investicionih objekata, koji se već duži vremenski period sprovode i do sada nisu privedeni nameni.

To su pre svega Centralno postrojenje  za prečišćavanje otadnih voda i solarna elektrana .

Rok za završetak gradskog kolektora je maj 2020. godine, a sa izgradnjom je već trebalo da se krene u prošloj godini.Projekat za građevinsku dozvolu je izrađen i obezbeđena je građevinska dozvola, ali je sporno što projekat za izvođenje nije usaglašen sa tehnilčkom kontrolom,  rekao je rukovodioc Projekta sanacije i izgradnje glavnog gradskog kolektora Budimir Stojiljković. Procenjena vrednost ovog projekta je 600 miliona dinara.

,,Problem nam je i kod solarne elektrana, gde su radovi u prvoj fazi, koji su izvedeni  2012/2013. godine tu i zastali.Cilj nam je da se to pitanje pokrene i zatražićemo da se nadlžene institucije  i odelenje koje je zaduženo za ovu investiciju ozbiljnije uključi. Budžet je i ove godine za ovu investiciju planiran u iznosu od  24 miliona dinara”, rekao je predsednik Saveta za razvoj grada Leskovca Dragan Stojiljković.

Komentari su zatvoreni.