Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA U LESKOVCU POZIVA UZGAJIVAČE KRAVA DA SE PRIJAVE ZA BESPOVRATNU ISPORUKU MERKANTILNOG KUKURUZA

Na osnovu odluke Vlade Srbije Robne rezerve će izvršiti bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza kao pomoć uzgajivačima mlečnih krava.

Kako ističe direktor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe u Leskovcu Dalibor Cvetanović bespovratna isporuka se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava, a mlečna krava jeste svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja javnog poziva.

Savetodavac PSSS-a u Leskovcu Dejan Radneđović ističe i uslove za bespovratnu isporuku kukuruza .Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji: je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću godinu;
da  je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj, da u bazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog
porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; da  nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu; da je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu zahteva za ostvarivanje.

- Advertisement -

Ova mera ima za cilj podsticanje proizvodnje mleka. Ranđelović naglašava da je u padu proizvodnje mleka u Jablaničkom okrugu, ali da još uvek nije kasno da se podsticajima ona unapredi.

Kad se prijava završi, formiraće se rang lista. Na osnovu Jedinstvene rang liste  Poljoprivredna savetodavna stručna služba izdaje podnosiocu prijave potvrdu o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na pomoć. Potom, podnosilac prijave od Republičke direkcije za robne rezerve pribavlja pismeni nalog kojim ista odobrava preuzimanje merkantilnog kukuruza.

Potvrda će sadržati odobrenu količinu merkantilnog kukuruza do najviše 240 kg po jednoj mlečnoj kravi, i izdaje se po redosledu sa rang liste, a do utroška ukupne količine merkantilnog kukuruza.

Prijava za ostvarivanje prava na pomoć podnosi se u periodu od 11. novembra 2022. godine do 23. novembra 2022. godine.

- Advertisement -

Komentari su zatvoreni.

fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me