Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Prva konstitutivna sednica Saveta roditelja grada Leskovca

U Leskovcu je održana prva konstitutivna sednica Saveta roditelja grada Leskovca. Za predsednicu Saveta roditelja grada Leskovca izabrana je Nataša Kocić, master ekonomije iz Leskovca, predsednica Saveta roditelja OŠ „Josif Kostić“, a za zamenicu predsednice izabrana je Ana H. Jović, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost iz Leskovca, predsednica Saveta roditelja OŠ „Vuk Karadžić“ u Leskovcu.

Na ovoj sednici Savet roditelja grada Leskovca usvojio je Akcioni plan i definisao svoje aktivnosti za školsku 2018/2019. godinu.

Na konstitutivnoj sednici prisustvovalo je 30 članova sa pravom glasa od ukupno 35, ovlašćeni predstavnici Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj Gradske uprave grada Leskovca, predstavnik Saveta za bezbednost grada Leskovca i predstavnik Policijske uprave Leskovac.

Savet roditelja grada Leskovca izabran je od strane Skupštine grada Leskovca i čine ga članovi i zamenici članova, kao predstavnici roditelja Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ Leskovac i svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Leskovca. Na ovaj način, po prvi put se organizuje rad Saveta, a sve na osnovu Pravilnika o opštinskom Savetu roditelja.

Komentari su zatvoreni.