Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Raspisan Javni poziv za projekat ,,Bolja budeućnost dece2,,

Danas je raspisan Javni poziv za učešće u projektu “Bolja budućnost dece 2”. Tom prilikom zamenica gradonačelnika Jasmina Ranđelović istakala je da na osnovu Ugovora o sufinansiranju mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini zaključenog između Republike Srbije, Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i Grada Leskovaca, Grad Leskovac realizuje projekat koji sadrži dve mere.
Prva mera se odnosi na rekonstrukciju škole u Pečenjvcu i stvaranju boljih uslova za školovanje najmlađih,druga  mera ima za cilj poboljšanje kvaliteta života, koji je jedan od neophodnih uslova za rehabilitaciju rađanja i roditeljstva kroz razvoj i promociju preduzetničkog duha i posticanje preduzetništva kod nezaposlenih, mladih bračnih parova, mladih majki i žena starosti od 18 do 40 godina kao i pružanje podrške poslovanju i razvoju novosnovanim i postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima i poljoporivrednim gazdinstvima. U okviru ove mere, kako je istakla zamenica gradonačelnika Jasmina Ranđelović Ranđelović  grad Leskovac ja danas raspisao Javni poziv za učešće u Programu obuke za započinjanje biznisa, odnosno unapređenje poslovanja i dodelu bespovratnih sredstava mladim bračnim parovima, mladim majkama i ženama starosti 18 do 40 godina.
Javni poziv se realizuje u dve faze prva faza su obuke, a druga predstavlja dedelu bespovratnih sredstava. Za javni poziv kako je zaključila Jasmina Ranđelović moraju biti ispunjeni i uslovi i to za prvu fazu da su u pitanju mladi bračni parovi, mlade majke i žene od 18 do 40 godina , da imaju poslovnu ideju i žele da započnu posao , da imaju prebivalište na teritoriji grada najmanje 6 meseci pre objavljivanja poziva i da su nezaposleni.Ovo pravo mogu ostvariti i mladi bračni parovi, mlade majke i žene – vlasnici mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnici i vlasnici , odnosno članovi poljoprivrednih gazdinstava, sli i oni    koji imaju preduzeće registrovano u Agenciji za privredne registre, sa sedištem  na teritoriji grada Leskovca pod uslovom da imaju aktivan status i da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava . Pravo učešća imaju kandidati koji nisu dobili bespovratna sredstva od Grada Leskovca u 2018. i 2019. godini za započinjanje ili unapređenje biznisa.
Po završetku prve faze kandidati koji su ispunili uslove biće pozvani da uzmu učešće u drugoj fazi. Potrebna dokumentacija za konkurisanje u II fazi, kako je dodala Ranđelovićeva je kompletan Biznis plan, zatim    tri ponude/ profakture dobaljača opreme/ izvršioca usluge za čiju se nabavku konkuriše;
Ukupna raspoloživa sredstva, kako je zaključila zamenica gradonačelnika Jasmina Ranšelović  iznose 5.100.000,00 dinara sa najvećom vrednošću do 300.000 dinara po korisniku
Rok za dostavu prijava za učešće u obuci za započinjanje biznisa je 26.jul 2019. godine.
Overena i odštampana prijva obavezne dokumentacije dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za učešće u projektu Bolja budućnost dece 2“ – ne otvarati“ poštom ili na pisarnici jedinice lokalne samouprave (pisarnica se nalazi u zgradi osmospratnice u prizemlju). Prijava se poštom šalje na naznačenu adresu: Trg Revolucije 45, 16.000 Leskovac.

Komentari su zatvoreni.