Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Socijalna karta garant stabilnosti

Predlog zakona o socijalnoj karti naći će se na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srbije na jesen, rekao je u izjavi za Televiziju 4s, direktor Cebtra za socijalni rad u Leskovcu  Predrag Momčilović.
On je tim dodao da je ideja o uvođenju socijalnih karata stara 30 godina i da bi usvajanje zakona bio veliki iskorak za našu zemlju.
Nacrtom zakona o socijalnoj karti uređuje se uspostavljanje Baze socijalno-ekonomskog statusa pojedinca i sa njim povezanih lica, sadržina, korišćenje, čuvanje, obrada i analiza podataka i druga pitanja od značaja za socijalno-ekonomski status korisnika. Kreiranjem ovakve Baze biće uspostavljena jedinstvena, centralizovana i pouzdana evidencija u oblasti socijalne zaštite koja će služiti kao zvaničan izvor podataka o socijalno ugroženom pojedincu kao korisniku socijalne zaštite. Na ovaj način biće obezbeđeno ujednačavanje podataka koji se koriste u postupcima koji se vode u socijalnoj zaštiti, brže reagovanje u slučaju promena koje utiču na socijalno-ekonomski status pojedinaca, pravednija raspodela socijalne pomoći i smanjivanje zloupotreba, podrška u definisanju i oblikovanju socijalne politike i proaktivnost u njenom sprovođenju i praćenje ukupnih efekata mera socijalne zaštite naglažava Momčilović. Na ovaj način smanjiće se i zloupotrebe korišćenja novčane pomoći koju pojedina lica ostvaruju u našoj uemlji i u inostranstvu.
Socijalna karta pojedinaca i sa njima povezanih lica sadržaće podatke o njihovom porodičnom, vaspitno-obrazovnom, psiho-fizičkom, radno-pravnom, imovinskom i zdravstvenom statusu koji su od uticaja na ostvarivanje prava iz socijalne zaštite, kao i podatke o vrsti prava iz socijalne zaštite koja lica koriste ili su koristila, a na osnovu kojih se određuje njihov socijalno-ekonomski status. Ovi podaci će se preuzimati iz postojećih evidencija o korisnicima socijalne zaštite i evidencija drugih organa državne uprave i nadležnih institucija.

Komentari su zatvoreni.