Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Svečanost povodom 100. sednice Gradskog veća Grada Leskovca

U sali Skupštine grada Leskovca održana je svečanost na kojoj je predstavljena Retrospektiva rada Gradskog veća koje je danas održalo 100. sednicu.

 

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović rekao je da su tokom 100 održanih sednica, gradski većnici usvojili 1332 tačke dnevnog reda, od kojih prema Skupštini grada 63 dopisa i razmatrali 684 pitanja. U skladu sa zakonskom regulativom Gradsko veće je donelo 631 akt iz svoje nadležnosti.

 

 „Na današnjoj, 100. sednici Gradskog veća grada Leskovca između ostalog usvojen je Izveštaj o realizaciji projekta ,,Izgradnja Glavnog gradskog kolektora grada Leskovca“ za 2018. godinu i Izveštaj o radu za 2018. godinu Jedinice za implementaciju projekta ,,Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV) grada Leskovca i proširenje kanalizacione mreže“ u Leskovcu.Nakon petomesečnih aktivnosti uz velike uložene napore, 20.marta 2019. godine izdata je saglasnost na Projekat za izvođenje radova na izgradnji Glavnog gradskog kolektora čime je ispunjen osnovni uslov za početak izvođenja radova.Na dnevnom redu današnje sednice usvojen je i Izveštaj o radu za 2018. godinu Jedinice za implementaciju projekta ,,Izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (CPPOV) grada Leskovca i proširenje kanalizacione mreže“ u Leskovcu, kao i Predlog odluke kojom se odobrava zaključenje Ugovora o sprovođenju faze implementacije i faze korišćenja i održavanja projekta „Upravljanje otpadnim vodama u Leskovcu, Srbija“ između Ministarstva zaštite životne sredine i Grada Leskovca.Projekat proširenja kanalizacione mreže podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže za 16 naseljenih mesta u dužini od 90 km. Ukupna vrednost faze implementacije i održavanja je 7.671.000,oo evra, dok je razvojna faza, koja je prethodila i završena ishodovanjem građevinskih dozvola iznosila 478.748,00 evra ( 50% je obezbedio grad Leskovac, dok je 50% donacija vlade Holandije), a sa tim u vezi je i potpisivanje ugovora između grada Leskovca i Ministarsta zaštite životne sredine, za čije sam zaključenje, upravo dobio saglasnost donošenjem pomenute odluke“, kazao je Cvetanović.

Rad Gradskog veća je trasnparentan dostupna svu sva normativna akta koje ono razmatra i usvaja. Stalno radno telo Gradskog veća i drugostepena komisija za rešavanje u upravnom postupku i sukoba nadležnosti koja je u vreme prethodnog rukovodstva grada bila mrtvo slovo na papiru bez ijedne sednice i nijednog donetog rešenja, dok je u aktuelnom sazivu komisija imala 19 sednica i rešila 147 predmeta, rekao je Cvetanović.

 

Gradonačelnik je kroz promo film predstavio šta je sve urađeno u prethodnom periodu i najavio nakon praznika otvaranje Capitol parka, dve nove fabrike Jure i Džinsija, tržnog centra Roda i trgovinskog lanca DIS na prostoru nekadašnjeg leskovačkog Sajma.

Komentari su zatvoreni.