Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.

U BOJNIKU ĆE SUTRA BITI ODRŽANA 18. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Odbornici će se na ovoj sednici izjasniti o Predlogu Odluke o završnom računu budžeta opštine Bojnik za 2021. godinu

Biće razmotren i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu JKP „Jedinstvo“ Bojnik za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Treću izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Jedinstvo“ Bojnik za 2022. godinu sa finansijskim planom i programom subvencija, kao Predlog Odluke o izmeni i dopuni srednjeročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Na dnevnom redu je i Predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Programa uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu, Predlog Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bojnik za 2022. godinu sa Odlukom o izmenama kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2022. godinu

- Advertisement -

Biće razmotren i Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bojnik za 2022. godinu,    Predlog Odlike o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji opštine Bojnik, Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Bojnik, Predlog Rešenja o razrešenju Komisije Skupštine opštine Bojnik za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Bojnik, Predlog Rešenja o imenivanju Komisije Skupštine opštine Bojnik za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnovač opština Bojnik, kao i Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo“ Bojnik i Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo“ Bojnik. Odbornici će razmotriti i Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti v.d. direktora Ustanove dom kulture „Bojnik“ Bojnik i Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove dom kulture „Bojnik“ Bojnik

U obimnom dnevnom redu našao se je i Predlog Odluke o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije opštine Bojnik u stalnom sastavu, Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove dom kulture „Bojnik“ Bojnik, Predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove sportska hala „Bojnik“, Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove sportska hala „Bojnik“ i Predlog Odluke o letnjem odmoru Skupštine opštine Bojnik

Sednica sa radom počinje u 10 sati, a održaće se u Domu kulture.

- Advertisement -

Komentari su zatvoreni.

fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me