Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.
wannaporn.com https://ohsexvideos.net wemadeporn.net

U BOJNIKU DANAS ODRŽANA 23. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Odbornici su se na ovom zasedanju najpre izjasnili i prihvatili Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Bojnik za 2022. godinu.

U obrazloženju ove tačke Aleksandar Nastić ovlašćeno lice Opštinske uprave, kazao je da je potrebno angažovati u skladu sa zakonom revizorsku kuću koja će na osnovu uvida prihoda i rashoda budžeta izvršiti kontrolu trošenja i dati svoje mišljenje o raspolaganju sredstvima.

Zeleno svetlo na sednici dobili su i Predlog Odluke o drugoj  izmeni i dopuni Odluke o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti na površinama javne namene i napokretnostima u javnoj svojini opštine Bojnik, kao i Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bojnik.

Na devnom redu bio je i Predlog Odluke o stavljanju van snage Programa kontrole i smanjenja populacije pasa lutalica na teritoriji opštine Bojnik, Predlog Odluke o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bojnik za 2023. godinu, Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Bojnik za period 2023.-2025., koji kako je rečeno predstavlja strateški dokument.

Usvojen je i Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Odluke o promeni Statuta opštine Bojnik i imenovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o promeni Statuta opštine Bojnik, razmatrani su i usvojeni Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu Skupštine opštine Bojnik za 2022. godinu, Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Bojnik za 2022. godinu, Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Opštinske uprave Bojnik za 2022. godinu. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Bojnik za 2022. godinu, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP za vodosnabdevanje „Brestovac-Bojnik-Doljevac“ u Bojniku za 2023. godinu.

Kao dopuna dnevnog reda našao se Predlog odbrane od poplava koji je rađen u saradnji sa preduzećem Srbija vode.

Na sednici su usvojeni i izveštaji o radu obrazovnih ustanova, ustanova kulture, kao i kadrovska rešenja vezana za članove nadzornih i upravnih odbora institucija na području opštine.

Komentari su zatvoreni.

sexvideos
xxxvideosfinder
fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me