Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

U BOJNIKU DANAS ODRŽANA 41 SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Ova sednica trebalo je da se održi 17.marta , ali je zbog proglašenja vanrednog stanja i Naredbe o zabrani okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru bila odložena.

Na dnevnom redu sednice našli su se se Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Bojnik za 2019. godinu, Predlog Odluke o zaduživanju opštine Bojnik za finansiranje tekuće likvidnosti, Predlog Odluke o dugoročnom zaduživanju opštine Bojnik za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Ovu odluku predsedik opštine Bojnik Nebojša Nenadović ocenio je kao veoma bitnu za finkcionisanje lokalne samouprave.

Donet je i Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bojnik za 2020. godinu i Predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Bojnik za 2020. godinu.

Odbornici su se izjasnili  i o Predlogu Odluke o učešću građana u budžetskom procesu finansiranja projekata i aplikacije na raznim konkursima, a ovaj predlog je posebno u izlaganju obrazložio Nenadović

Odbornici su na ovoj sednici usvojili  i  Predlog Odluke o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine Bojnik.

Komentari su zatvoreni.