Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

guy fucking a friend sister he like when his friend sister jack him off.free sex homemade porn pawg with bubble butt n dildo. oral pleasure session with lewd babe.website sexy woman is horny and she has her pussy on fire.
wannaporn.com https://ohsexvideos.net wemadeporn.net

U BOJNIKU JE DANAS ODRŽANA 3. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Odbornici su razmotrili i usvojili Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Bojnik za 2023. godinu.

U obrazloženju ove tačke Aleksandar Nastić ovlašćeno loce iz Odeljenja za finjansije Opštinske uprave istakao je da je ovaj dokument pokazao da su se sredstva trošila namenski i racionalno uz prioritete koji su se pre svega odnosili na projektne aktivnosti. On je podvukao da je opština Bojnik prethodnu godinu završila sa suficitom od 28 miliona i 739 hiljada dinara. Ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja su 677 miliona i 878 hiljada dinara, dok su izvršeni tekući rashodi i izdaci iskazani u sumi od 649 miliona i 139 hiljada dinara.Nastić je dodao su prihodi ostvareni u iznosu od 79,28 procenata, dok su rashodi izvršeni sa 75,92 odsto.

Završni račun je pregledao i revizor, kazao je Nastić i zaključio da je njegov osnov bio baziran isključivo na Zakonu o osnovama poreskog siistema.

Odbornici su razmotrili i usvojili i Predlog Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka za prenos javne svojine sa nepokretnosti u svojini Republike Srbije u svojinu opštine Bojnik, kao i Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bojnik za 2024. godinu

Na dnevnom redu sednice našli su se i usvojeni su i Predlog Odluke o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bojnik za 2024. godinu, Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bojnik za period 2024. – 2026. godinu, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Bojnik.

U okviru dnevnog reda usvojeni su Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja JP za vodosnabdevanje „Brestovac – Bojnik – Doljevac“ u Bojniku za 2024. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa subvencija ovog preduzeća i Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem i izveštajem revizora JKP „Jedinstvo“ Bojnik za period od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine.

Čitav set pitanja odnosio se na obrazovanje i to Predlog Rešenja o razrešenju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đuka Dinić“ Bojnik, Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đuka Dinić“ Bojnik.

Na sednici su razmotreni i usvojeni Predlog Odluke o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije opštine Bojnik, Predlog Rešenja o razrešenju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Bojnik, Predlog Rešenja o imenovanju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Bojnik, Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje, Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost , Predlog Rešenja o izboru Saveta za bezbednost, Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zapošljavanje, Predlog Rešenja o izboru Saveta za zapošljavanje i Predlog Odluke o letnjem odmoru Skupštine opštine Bojnik.

Komentari su zatvoreni.

sexvideos
xxxvideosfinder
fappornvideos.com cute asian teen deeply fucked at home. tamil girls penelope stone. yourpornsite.me