Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

U LEBANU DANAS ODRŽANA ČETVRTA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Na početku sednice razmatran je Izveštaj o radu za 2019. godinu Centra za socijalni rad zajedno sa osvrtom na funkcionisanje Salužbe za pomoć u kući i Dnevnog boravka za decu i omladinu ometenu u razvoju.

Obrazlažući ovaj izveštaj direktor Centra za socijalni rad Dragan Cvetković kazao je da se ovaj dokument obično usvaja početkom godine , ali da je ovoga puta do kašnjenja došlo zbog realizacije projekta ,,Aurora” i Vanrednog stanja koje je bilo proglašeno zbog pandemije virusa kovid 19.

Opštinski većnici dali su i saglasnost predsedniku opštine Ivanu Bogdanoviću koja se odnosi na Predlog ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora . Posebno interesantna tačka dnevnog reda odnosila se na odbijanje žalbe Stefana Zagorca koju je podneo protiv rešenja Odeljenja za urbanizam , građevinsko-komunalne , stembene, inspekcijske i imovinsko pravne poslove.

U obrazloženju Tanja Antić, načelnik ove službe istakla je da se rešenje odbija kao neosnovano, a Zagorcu koji ima kafić se nalaže da se pridržava kućnog reda i na taj način se izlazi u susret građanima koji su se žalili na glasnu muziku.

Na sednici Opštinskog veća su razmatrane i mnogobrojne socijalne anamneze i na osnovu Centra za socijalni rad donete odluke o dodeli jednokratne pomoći brojnim socijalno ugroženim građanima.

Komentari su zatvoreni.