Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

UPOZORENJE GAĐANIMA BOJNIKA

Po nalogu Opštinske uprave Bojnik , a na osnovu Upozorenja Odeljenja za vanredne situacije u Leskovcu izdata je zabrana  loženja vatre  u šumi i i na udaljenosti od 200 m od ruba šume, I ujedno je doneta i  zabrana spaljivanja biljnih ostataka.

Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev  na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara Privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik koji vrši žetvene radove dužan je da preduzme posebne mere zaštite strnih useva od požara.

Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

Novčanom kaznom od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj  fizičko lice ako spaljuje ostatke strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru.  Za nepoštovanje Zakonskih odredbi, primenjivaće se sledeće mere:

 Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadohnadi troškove intervencije, u skladu sa posebnim propisom.  )

    Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara, prekršajnom prijavom  ako loži otvorenu vatru u šumi na udaljenosti od 200 metara od ruba šume .

Komentari su zatvoreni.