Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Uskoro kompletno uređenje stadiona ,,Dubočica,,

Na poslednjoj sednici Gradskog veća , data je saglasnost  na Predlog odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za kompleks stadiona ,,Dubočica,, u Leskovcu.

Ovom odlukom , kako je rečeno pokreće se postupak za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u korist grada, a obavezuje se Gradska uprava da nadležnom Javnom pravobranilaštvu dostavi svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje predloga Vladi Republike Srbije kako bi se utvrdio javni interes.

Kako je u obrazloženju kazala šef Odeljenja  za imovinsko pravne poslove Jasminka Milenković ovom odlukom mogli bi nesmetano početi poslovi na uređenju stadiona koji će služiti za razvoj sporta i u cilju ispunjenja javnog inreresa kada je u pitanju ova delatnost.

Usvajanjem  odluke grad , odnosno stadion ,,Dubičica,, moći će u potpunosti da preduzima delatnosti vezane za gazdovanje ovim kompleksom, što će doprineti razvoju fudbala koji u Leskovcu ima dugu tradiciju.

Komentari su zatvoreni.