Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Za inovativno žensko preduzetništvo u Bojniku preko 2,2 miliona dinara

U cilju podsticanja ženskog inovativnog preduzetništa opština Bojnik je početkom ovog meseca sa Nacionalnom službom, zapošljavanja potpisala ugovor na osnovu koga će deset pripadnica ženskog pola dobiti podsticajna sredstva za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Za ove namene , kako je istakao predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović dbijena je suma od 2 miliona i dvestotine četrnaest hiljada dinara. On je dodao da će pojedinačni iznos bespovratnih sredstava iznositi 240 hiljada  za razvoj biznisa.
Nenadović zaključuje da će lokalna samouprava nastaviti sa merama koje imaju za cilj zapošljavanje, a u tom cilju planirana je saradnja i sa medjunarodnim razvojnim organizacijama.

Komentari su zatvoreni.