Televizija 4S - Vesti za Leskovac, Bojnik, Lebane i Medveđu

Za sutra zakazana 37. sednica Skupštine opštine Bojnik

Za sutra u 10 sati zakazana 37. sednica Skupštine opštine Bojnik. Odbornici će se izjašnjavati o predlogu izmene i dopune programa poslovanja JKP ,,Jedinstvo,, za 2019. godinu, Predlogu odluke o rebalansu budžeta za ovu godinu i Predlogu odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine za period januar-jun ove godine.
Pred odbornicima će se naći i Predlog Odluke o nagradama i priznanjima opštine Bojnik, Predlog Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta predškolske ustanove „Đuka Dinić“ Bojnik u Bojniku, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni i izmeni Statuta Ustanove sportska hala „Bojnik“ i Predlogu Rešenja o prestanku angažovanja mrtvozornika opštine Bojnik.
Odbornici će se izjašnjavati i o Predlogu  Odluke o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa poslovanja sa finansijskim izvešajem i izveštajem revizora JP za vodosnabdevanje „Brestovac – Bojnik – Doljevac“ sa sedištem u Bojniku za period od 01.01.2018. godiine do 31.12.2018. godine, Predlogu  Odluke o usvajanju Izveštaja o radu JKP „Jedinstvo“ Bojnik za period 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine, Predlogu Odluke o usvajanju Izveštaja o radu JKP „Jedinstvo“ Bojnik za period 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine.

Komentari su zatvoreni.